ГоловнаБлогиБлог Бориса Малишева

7 необхідних змін до Закону про Бюро економічної безпеки

Бюро економічної безпеки України (далі – «БЕБ») було створено на заміну сумнозвісній податковій міліції. Планувалося що цей орган, по перше, під час досудових розслідувань не буде «кошмарити» підприємців, а по друге, матиме окремий напрям діяльності, пов’язаний із глибокою аналітикою, - для запобігання злочинам у фінансовій та податковій сфері.

Фото: Бюро економічної безпеки

Проте в останні місяці серед народних депутатів, бізнес асоціацій та експертного середовища вирують жорсткі дискусії та яскраві емоції, пов’язані із абсолютно незадовільною діяльністю БЕБ. Так, депутати не задоволені наповненням бюджету з боку БЕБ, а бізнес – тим, що БЕБ є непрофесійним та застосовує старі незаконні практики податкової міліції.

Зрештою, це все призвело до створення в середині грудня Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування можливих фактів порушень законодавства України посадовими особами БЕБ.

І вже зараз ясно, що будуть напрацьовуватися зміни до Закону про БЕБ. Проте не варто забувати, що абсолютна більшість негативних результатів функціонування БЕБ – це, в тому числі, наслідок необ’єктивної та непрозорої процедури відбору керівника цього відомства. Тому ми підтримуємо ідею проведення повторного конкурсу на посаду керівника БЕБ, але вже за більш якісною і чіткою процедурою.

Нижче зазначено декілька пропозицій важливих змін до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», які, на нашу думку, можуть істотно поліпшити ситуацію із діяльністю БЕБ.

І) Змінити порядок формування конкурсної комісії з обрання голови БЕБ, його заступників та керівників територіальних управлінь і їх заступників наступним чином: три члена комісії визначає Кабмін, а трьох членів – Кабмін визначає на підставі пропозицій міжнародних організацій, які протягом останніх трьох років надавали Україні міжнародну технічну допомогу, в тому числі у сфері запобігання і протидії корупції.

ІІ) Конкурс на вказані вище керівні посади БЕБ має включати в себе три послідовні етапи, на які кандидат допускається за умови успішного проходження попереднього етапу: 1) тестування кандидатів на знання законодавства у сфері діяльності БЕБ; 2) перевірка комісією відповідності кандидатів встановленим критеріям доброчесності, під час якої, у разі рівного розподілу голосів, право переважного голосу мають члени комісії- представники донорів; 3) співбесіда з кандидатами, під час якої кожен член конкурсної комісії за бальною системою оцінює ступінь володіння кожною із переліку необхідних компетенцій.

ІІІ) Має бути визначено критерії оцінки конкурсної комісією доброчесності, які базуються на стандарті обґрунтованого сумніву, а також встановлена формула складання рейтингу кандидатів, яка повинна враховувати бали, отримані на тестуванні та на співбесіді.

IV) Встановлено, що БЕБ під час визначення критеріїв ризиків, в рамках застосування ризик-орієнтованого підходу, зобов’язане залучати до цього процесу бізнес-асоціації, недержавні аналітичні центри.

V) На рівні Закону визначити критерії та методику проведення Кабміном щорічної незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України, при цьому методика має включати засоби оцінки ставлення бізнес-асоціацій щодо параметрів ефективності БЕБ; звіт про результати аудиту підлягає оприлюдненню.

VI) На рівні Закону встановити посадові оклади працівників БЕБ.

VII) На рівні Закону запровадити 5 річне обмеження для працівників колишньої податкової міліції працювати в БЕБ.

Борис Малишев Борис Малишев , експерт з публічного права і прав людини, доктор юридичних наук, професор
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram