Вимушена трансформація: як бізнесу ефективно «подолати» коронавірус

Світова економіка входить у кризову турбулентність, обумовлену стрімким поширенням коронавірусної інфекції. Як би це песимістично не звучало, але виживуть далеко не всі бізнеси. Сильнішим стане той, хто не знає меж удосконаленню і має власні оціночні показники ефективності інвестиційної стратегії та конкурентоспроможності свого бізнесу.

Фото: Youtube Printscreen

Мій власний досвід підприємця та управлінця дає підстави стверджувати, що основними оціночними показниками результативності бізнесу є прибуток і ціна бізнесу (капіталізація). Тому я спробую, не претендуючи на істину в останній інстанції, дати відповідь на питання, як збільшити ці два показники.

Отже, прибуток, як різниця між виручкою бізнесу і затратами на його існування, залежить від внутрішніх і зовнішніх факторів. До зовнішніх факторів, перш за все, варто віднести кон’юнктуру цін на ринку, і якщо ви не монополіст, то ви маєте тільки пристосуватися і збільшувати власну конкурентоспроможність, особливо ціну та якість.

Що стосується внутрішніх факторів, то існує більше можливостей і способів на них впливати. Насамперед через збільшення обсягу продажу (виручки) та зменшення затрат бізнесу. Як говорив Генрі Форд: «Не треба боятися великих затрат, треба боятися низьких доходів». Тому перший крок для збільшення прибутку - це забезпечення максимального обсягу продаж.

Як збільшити продажі, якщо вони падають у всьому світі?

Звичайно, ключовим є продукт, його привабливість, інноваційність, пізнаваність і все інше, що забезпечує його конкурентоспроможність та переваги на ринку. Здатність створити конкурентні захисні переваги продукту – це запорука росту обсягу його продажу.

Конкурентоспроможний продукт по якостях, характеристиках та ціні, його вдале просування через застосування сучасних маркетингових інструментів, що формують лояльне ставлення до продукту і роблять його відомим. При цьому потрібен постійний бенчмаркінг (аналіз дій конкурентів) і реагування на конкурентне середовище.

Також потрібний постійний моніторинг і управління кількісними показниками продаж, реагування на зворотній зв'язок з ринком та споживачем. І не варто захоплюватися дуже затратними, дорогими маркетинговими інструментами, тому, що найлегший спосіб заробити – це не потратити.

Існують й інші шляхи досягнення прибутковості та вдосконалення бізнес-моделі, а саме:

• Наявність стратегії компанії з чіткими цілями та планом дій, щодо їх реалізації (місія і візія)

• наявність ресурсів для реалізації стратегії (людських, технічних та фінансових)

• наявність ефективної маркетингової стратегії націленої на результат ( 4 П – продукт, прайс, плейс, промоушен)

• наявність ефективної бізнес-моделі з формалізацією усіх бізнес процесів, структури управління, штатного розкладу, положень про служби та посадових обов’язків персоналу

• наявність системи оплати праці та мотивації персоналу в залежності від кінцевого результату (прибутку, в основі якої повага і висока оплата)

• наявність фінансової політики із зрозумілим процесом бюджетування, управлінського обліку та внутрішньої звітності

• наявність ефективної корпоративної культури, в основі якої людина націлена на результат.

Та багато інших, не менш важливих, дій та заходів, про які багато говорять та пишуть. Але, на мій скромний погляд, результативності можна досягти тільки при їх комплексному, системному і збалансованому використанні в ефективному управлінні бізнесом.

Що таке ефективне управління? Це коли основні функції управління використовують рівноцінно та збалансовано в пріоритетах і в часі:

Планування – 20%

Організовування - 20%

Мотивація -20%

Контроль -20%

Лідерство -20%

___________

 100% зусиль і часу

Затрати компанії і управління ними починаються з правильного планування, бюджетування та контролю.

План→ факт →відхилення (+/-)

Якщо система оплати праці і мотивації побудована в залежності від прибутку, то це може бути досить ефективним інструментом впливу на затрати. Правильно вибудувані в компанії центри відповідальності та центри затрат є інструментом ефективної моделі управління грошовими потоками та структурою собівартості продукту. Досить часто резервами для зменшення затрат є аналіз продуктивності праці персоналу (КРІ), не завжди обґрунтовані та ефективні маркетингові стратегії, а також енергозатратність бізнес-моделі, яку, до речі, необхідно постійно моніторити на предмет її ціни та ефективності.

«Кілер затрат» - це функція ефективного фінансового менеджера поряд з управлінням фінансовими ризиками, грошовими потоками компанії та контролінгу. Дієвим способом зниження затрат є перевід на аутсорсинг усіх можливих статей затрат (охорона, юриспруденція, ІТ, бухгалтерські послуги та інші). Але цьому повинен передувати предметний аналіз бізнес-моделі, а потім прийняття рішення.

Ефективне управління і вплив на обсяги продажу та обсяг затрат здатне забезпечити максимальну прибутковість бізнесу і як наслідок сприяє максимізації ціни бізнесу (капіталізації).

Окрім прибутку і тих факторів, які на нього впливають, важливими складовими формування ціни бізнесу є його місце на ринку і той об’єм, яким він володіє. Також динаміка зростання, особливо цінним є коли бізнес зростає швидше ринку. Кредитна історія, репутація, прозора та зрозуміла структура власності та імідж лояльного роботодавця також впливають на капіталізацію. Надзвичайно ціниться можливість бізнесу ефективно функціонувати при зміні власника і менеджменту, як свідчення того, що бізнес-модель ефективна і всі процеси вибудовані правильно, корпоративне управління досконале.

В сучасних умовах необхідно постійно моніторити ринок і бізнес-середовище та періодично синхронізувати власний бізнес із трендами. Сьогодні це діджиталізація, кастомізація, роботизація та інші тренди. Давно переконаний, що найбільш ефективним управління є управління в постійному, щоденному очікуванні кризи.

Мета ефективного управління - досягти максимальної продуктивності праці при мінімальних затратах ресурсів в мінімальні терміни часу і як наслідок забезпечити максимальну прибутковість і капіталізацію. Усім бажаю стійкості та витривалості в цей непростий для кожного з нас час.

Мирослав Табахарнюк Мирослав Табахарнюк , голова Наглядової ради компанії "МТ-Інвест", заслужений економіст України
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram