ГоловнаБлогиБлог Дмитра Лубінця

Права людей з проблемами психічного здоров’я в умовах воєнного стану: здобутки та виклики

Наслідки пандемії Covid-19 та збройної агресії РФ проти України викликають серйозне занепокоєння щодо психічного здоров’я окремих людей і громад. Як визнає Всесвітня організація охорони здоров’я, в останні роки зростає визнання важливої ролі психічного здоров’я в досягненні глобальних цілей розвитку, про що свідчить включення психічного здоров’я до Цілей сталого розвитку. Проте, незважаючи на прогрес у цьому напрямку, люди з проблемами психічного здоров’я продовжують зазнавати серйозних порушень прав людини, дискримінації та стигми.

Фото: dolanlawfirm.com

На сьогодні в Україні триває реформа децентралізації, метою якої є формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади для створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг, зокрема і у сфері психічного здоров’я.

На законодавчому рівні врегульовані питання можливості отримання низки соціальних послуг, які сприяють соціалізації повнолітніх осіб з інтелектуальними та/або психічними порушеннями. Зокрема, Міністерством соціальної політики України затверджено стандарти надання послуг з соціальної реабілітації, підтриманого проживання, cоціально-трудової адаптації, фізичного супроводу осіб з інвалідністю, з інтелектуальними, психічними та поведінковими порушеннями, транспортні послуги.

Проте має місце дефіцит надання відповідних послуг на рівні територіальних громад, оскільки на практиці вони надаються в межах фінансових можливостей місцевих бюджетів, а не потреб вразливої категорії населення. Більшість проєктів, що реалізуються з цією метою, здійснюються в рамках допомоги міжнародних донорів.

Психіатрична допомога в умовах воєнного стану: моніторинг Офісу Омбудсмана

Наразі психіатрична допомога надається в Україні централізовано у спеціальних медичних закладах. Водночас, вживаються заходи для реформування системи надання психіатричної допомоги. Зокрема, запроваджується практика надання психіатричної допомоги сімейними лікарями за місцем проживання пацієнта. Зазначені зміни сприятимуть посиленню автономії у наданні психіатричної допомоги.

Вживаються заходи стосовно впровадження рекомендацій Стамбульського протоколу щодо документування фактів катувань та неналежного поводження, зокрема під час перебування пацієнтів у закладах охорони здоров’я. Планується розробка форми медичної документації, за допомогою якої медичні працівники зможуть вчасно документувати необхідну інформацію стосовно такого поводження та передавати її відповідним правоохоронним органам.

В Україні удосконалюється система судово-психіатричної експертизи. Про її недоліки було зазначено в Щорічній доповіді Уповноваженого про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2021 році. Результатом стало створення служби судово-психіатричної експертизи, зокрема введено в дію структуру Державної установи «Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків Міністерства охорони здоров’я України» та наразі розбудовується спроможна мережа державних установ, в яких буде проводитися судово-психіатрична експертиза.

Варто зазначити, що Омбудсман України має спеціальний мандат у реалізації національного превентивного механізму, в рамках якого проводяться постійні моніторинги дотримання прав пацієнтів у закладах, які надають послуги стаціонарної психіатричної допомоги дорослим і дітям. Упродовж 2022 року працівниками Секретаріату Уповноваженого проведено 11 відвідувань закладів, що надають психіатричну допомогу, а в 2023 – 17.

Під час моніторингів було виявлено порушення та невирішені питання.

Неналежно обліковуються факти отримання пацієнтами тілесних ушкоджень під час перебування у закладах охорони здоров’я, що призводить до неналежного контролю за повідомленням правоохоронних органів.

Існують випадки коли пацієнти, які надавали згоду під час госпіталізації до медичного закладу, відмовилися продовжувати лікуватися в стаціонарних умовах. При цьому до них не застосовано механізм примусової госпіталізації та їх не виписують, що фактично є порушенням їхнього права на свободу.

Встановлені факти обмежень працівниками лікарень прав пацієнтів на пересування та зв’язок із зовнішнім світом без відповідних записів у їх медичній документації.

Наявні численні випадки відсутності у пацієнтів документів, що посвідчують особу (паспорт громадянина України). Це позбавляє права на соціальний захист, унеможливлює влаштування до установ, призначених для постійного проживання громадян з психоневрологічними захворюваннями, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування.

Порушуються вимоги щодо перебування пацієнтів в палатах не більше 4 осіб і з розрахунку не менше ніж 7м2 на одного пацієнта. Палати часто не забезпечуються достатньою кількістю меблів, гарячим водопостачанням.

Не застосовується комплексний підхід до соціальної та психологічної реабілітації пацієнтів з метою їх подальшої ресоціалізації.

Невнормоване питання застосування засобів лікування з використання електросудомної терапії.

Додержання прав осіб, які мають психічні розлади, в установах пенітенціарної системи та спеціальних закладах

Під час моніторингів виявляються суттєві порушення прав осіб, які мають психічні розлади ти перебувають в установах пенітенціарної системи.

Лікарні не мають достатнього числа кваліфікованих кадрів. Відсутня належна взаємодія лікарів медичної частини та соціально-психологічної служби установи, що призводить до неефективного попередження суїцидів та погіршує стан психічного здоров’я ув’язнених. Більшість установ ДКВС досі не мають впроваджену програму замісної підтримувальної терапії.

За результатами відвідування закладів з надання психіатричної допомоги, психоневрологічних інтернатів та установ пенітенціарної системи протягом 2023 року Уповноваженим з прав людини було скеровано 8 подань до Міністерств, міських та обласних військових адміністрацій з вимогою вжити заходи, спрямовані на усунення виявлених у ході реалізації функцій національного превентивного механізму виявлених порушень.

Скеровано подання до Уряду України щодо розробки Порядку застосування запобіжного заходу у вигляді поміщення особи до психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку. Наразі такий порядок розроблений та перебуває на розгляді уповноважених органів. Підготовлено подання Уповноваженого до МОЗ щодо необхідності перегляду існуючої моделі фінансового забезпечення застосування примусових заходів медичного характеру в спеціальних закладах з надання психіатричної допомоги.

Права повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена

Офісом Омбудсмана у 2023 році також здійснено моніторинг додержання в умовах воєнного стану прав повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена.

Моніторингом виявлено відсутність системи належного контролю з боку органів опіки та піклування за виконанням опікунами та піклувальниками своїх обов’язків, що призводить до порушення прав осіб, які потребують опіки та піклування.

Підтверджено необхідність приведення чинного законодавства України у сфері опіки та піклування у відповідність до міжнародних стандартів у цій сфері, вимог сьогодення та викликів воєнного стану.

Готується Спеціальна доповідь Уповноваженого щодо захисту прав цієї категорії громадян та рекомендації уповноваженим органам влади.

Заходи з підвищення обізнаності

Обізнаність щодо психічного здоров’я в Україні є низькою . Це призводить до стигматизації та несвоєчасного звернення за професійною допомогою. На сьогодні значна частина ініціатив у сфері охорони психічного здоров’я здійснюється громадськими об’єднаннями, оскільки система психічного здоров’я тільки почала реформуватися.

Серйозним викликом для людей з інтелектуальними порушеннями стала війна. Для таких осіб проблема безпеки стала особливо гострою через нездатність усвідомлювати всі воєнні ризики.

Кодекс цивільного захисту не зобов’язує владу виконувати оповіщення для українців з інтелектуальними порушеннями, як це передбачено, зокрема, для людей з порушеннями зору й слуху.

Враховуючи це, Всеукраїнська громадська організація «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» спільно з 20 представництвами в різних регіонах України розпочала інформаційну кампанію, яка має на меті надавати своєчасну та необхідну інформацію про війну, безпеку та допомогу у доступній та зрозумілій для людей з інтелектуальними порушеннями формі.

Оскільки обов’язок держави — надавати інформацію людям з інвалідністю в доступному форматі, громадськість звернулася до національної влади із вимогою закріпити це право в законодавстві.

Дмитро Лубінець Дмитро Лубінець , Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram