ГоловнаБлогиБлог Василия Голяна

Чому інвестори виводять активи з України

Реальне економічне зростання в Україні при відсутності достатнього обсягу інвестицій, профінансованих за рахунок вітчизняних джерел, є неможливим без суттєвого нарощення прямих іноземних інвестицій. В останні роки спостерігається реальне зменшення обсягів прямих іноземних інвестицій в українській економіці через політичну нестабільність та загострення зовнішніх ризиків.

Фото: пресс-служба президента

Саме ці два фактори й відлякують потенційних іноземних інвесторів, а також не забезпечують репатріацію вітчизняного капіталу, який сконцентрований в офшорних резиденціях.

Якщо аналізувати участь іноземного капіталу у національній економіці, зокрема надходження прямих іноземних інвестицій у 2001-2018 роках, то спостерігається наступна картина: прямі іноземні інвестиції у гривневому еквіваленті починаючи з 2001 року і завершуючи початком 2018 року в цілому демонструють висхідну тенденцію (рис. 1).

Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції в доларовому та гривневому еквіваленті*

*розраховано European Analytical Centre за даними Державної служби статистики України та НБУ

Така ж сама картина спостерігалася й в динаміці прямих іноземних інвестицій в доларовому вираженні, але лише до 2014 року. Після 2014 року величина прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в Україні в доларовому еквіваленті знизилася. Якщо у 2014 році сума прямих іноземних інвестицій в економіці України становила 53,7 млрд. дол., то на початок 2018 року – 39,1 млрд. дол. Фактично за 3 останні роки іноземні інвестори вивели з України більше 14 млрд. дол. інвестиційного капіталу.

Зростання прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіці України у гривневому еквіваленті у 2014-2018 роках було забезпечене надмірними темпами інфляційно-девальваційних коливань, навіть незважаючи на реальний відтік іноземних інвестицій з національної економіки.

Збереження в цілому сировинної спрямованості національної економіки, а також відсутність позитивних зрушень стосовно модернізації і реконструкції високотехнологічних виробництв не забезпечать у короткостроковій перспективі суттєвого нарощення іноземних інвестицій, що не дасть можливості зменшити енерго- та ресурсомісткість промислового виробництва і тим самим підвищити рівень конкурентоспроможності вітчизняної продукції як на світовому, так і на національному ринку.

Незважаючи на численні реляції представників уряду та правлячої парламентської коаліції в останні роки так і не вдалося сформувати інституціональне середовище інвестування, яке стимулювало б іноземних партнерів на порядок збільшити інвестиційні вливання в структуроутворюючі галузі національного господарства.

Компенсувати дефіцит іноземних інвестицій за рахунок внутрішніх джерел навряд чи вдасться з огляду на слабку вітчизняну банківську систему та непереборне бажання власників великого капіталу виводити власні прибутки в офшорні резиденції.

Василий Голян Василий Голян , Доктор экономических наук, профессор, академик Инженерной академии Украины
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram