Реформа публічних фінансів – стратегічні цілі

Третина коштів державного бюджету на думку працівників фінансових управлінь місцевих органів влади використовують неефективно. Такий великий відсоток неефективного використання коштів утворився здебільшого через те, що кошти бюджетів витрачаються на фінансування заходів, які не носять стратегічний характер та ефективність яких важко оцінити. По-друге, через те, що закупівлі товарів та послуг здійснюються за завищеними цінами. Як наслідок цих двох факторів у 2016 році 240 млрд.грн. може бути використано неефективно.

Маргарет Тетчер зазначала «державних коштів не існує, є кошти платників податків». На превеликий жаль дану тезу забувають працівники органів влади, яких найняли громадяни на виконання певних функцій. А саме головне громадяни оплачують їм заробітну плату зі своїх податків.

Що з цим робити, і як з цим боротися на стратегічному рівні?

Для зміни існуючої ситуації необхідно змінити підходи у сфері публічних фінансів. Ціллю реформи публічних фінансів є забезпечення ефективності використання коштів державного та місцевих бюджетів на основні принципів ефективності, прозорості та підзвітності.

Ефективність можна досягнути за рахунок здійснення заходів, які орієнтовані на досягнення стратегічних цілей держави (ключових показників ефективності – КРІ) та відповідно фінансуючи тільки ці цілі. Фінансування не стратегічних цілей не здійснюється.

Такі цілі/КРІ є визначені в стратегічних документах. Для прикладу в президентській стратегії «Україна 2020», Коаліційній Угоді, Меморандумі з МФВ та інших. Окремої уваги заслуговує якість вибраних КРІ та їх реалістичність, проте це заслуговує окремої уваги (скажу тільки те, що більшість з 25 КРІ стратегії «Україна 2020» є нереалістичним і звітування про 70% їх виконання є повною профанацією).

Поточна операційна діяльність Міністерств та відомств має бути зосереджена на досягнення стратегічних цілей держави та виконання тільки тих завдань, які передбачені відповідними Положеннями про їх діяльність. Всі витрати даних відомств повинні бути направлені на це.

Чому це важливо?

Бюджетний процес протягом останніх років формувався за принципом «освоєння» грошей і ніхто не здійснював оцінку доцільності та ефективності наявних бюджетних програм відповідності до яких здійснюються витрати з бюджету. Головна задача всіх Міністерств та відомств була любими способами та методами забезпечити включення бюджетної програми до Державного бюджету. Повторюся – на ефективність бюджетних програм ніхто не звертав увагу. Не зважаючи на законодавчі вимоги Бюджетного кодексу.

Для прикладу можна згадати, що 42% бюджету апарату Міністерства внутрішніх справ не орієнтоване на досягнення стратегічних цілей МВС, серед яких більше 1 млрд.грн. витрати на заходи, які не передбачені в Положенні міністерства. Відповідно до вимог бюджетного законодавства ці кошти є нецільовим використанням коштів за яке повинно слідувати покарання.

Таким чином досягнення цілей можливе за рахунок зосередження уваги на якісному плануванню бюджетних витрат, які будуть націлені на досягнення стратегічних показників визначених

Завдання 1 – запровадити середньострокове (трирічне) бюджетне планування.

1. Розробити проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (в частині підвищення ефективності використання публічних коштів та впровадження трирічного бюджетного планування)»;

2. Провести серію публічних/експертних обговорень з розробки метою адвокатування прийняття змін до Бюджетного кодексу;

3. Забезпечити формування проекту Державного бюджету на 2017 рік з урахуванням зміни структури бюджетних програм ЦОВВ в частині фінансування програм виключно тих, які відповідають їх основним завданням (не фінансування не цільових витрат);

4. Внести зміни до Бюджетного кодексу, які передбачають запровадження трирічного бюджетного планування – трирічна основа планування основних засад бюджетної політики та затвердження бюджету на три роки;

Завдання 2 – запровадити систему ефективного моніторингу використання публічних коштів та оцінки бюджетних програм:

1. Провести оцінку якості виконання бюджетних програм всіх Міністерств та відомств на досягнення показників ефективності визначених у бюджетних програмах;

2. Затвердити нову методику моніторингу та звітності Міністерствами та відомствами щодо досягнення показників ефективності бюджетних програм;

3. Затвердження нового наказу Міністерства фінансів України в частині складання паспортів бюджетних програм та їх звітності, а також зміни підходів до визначення показників ефективності (ключових показник ефективності) бюджетних програм.

Завдання 3 – вдосконалити зовнішній фінансовий контроль за використанням публічних коштів:

1. Забезпечити ефективне функціонування Рахункової палати та Державної аудиторської служби України в частині контролю за ефективністю використання публічних коштів

2. Прийняття змін до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів (в частині посилення відповідальності за не виконання Закону)»

3. Сприяння Міністерству фінансів у впроваджені інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет» через розробку його технічного завдання та нормативно-правових актів Уряду.

Віктор Мазярчук Віктор Мазярчук , Експерт з державного управління та публічних фінансів
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter