Інвестиційна політика: куди йдемо?

Порадувало те, що сьогодні, нарешті президент України проводить нараду з інвесторами.

Як це не прикро, але потрібно акцентувати увагу, що інвестиційна політику уряду за останній період фактично звелась тільки до позик МВФ, «подачок» Світового банку та інших міжнародних фінансових структур. Можна все списувати на війну. Але війна відбувається на 9% території України, а інша територія - 91% потребує розвитку. Що робить Уряд та місцева влада в цьому напрямі?

Фото: www.dudligehrig.com

Навіть за офіційними даними, обсяг унесених з початку інвестування в економіку України прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 липня 2014 р. становив 50021,8 млн.дол. США (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя), що на 11,9% менше обсягів інвестицій на початок 2014 року, та в розрахунку на одну особу населення складає 1164,1 дол.США.

У січні-червні 2014 р. в економіку України іноземними інвесторами вкладено 1298,0 млн.дол. США прямих інвестицій. Зменшення капіталу за цей період становить – 8065,6 млн.дол.США (у т.ч. за рахунок курсової різниці – 7337,0 млн.дол.США). Фактично – інвестиції на нулі.

До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає 83% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 15699,4 млн.дол.США. Як кажуть – куди пішло – звідти і прийшло!

Аналіз надходження іноземних інвестицій в економіку України за основними країнами-інвесторами показує, що у І півріччі спостерігається зменшення надходжень інвестицій у порівнянні з початком року, зокрема: з Російської Федерації - на 21,8%, з Німеччини - на 2,9%, з Нідерландів - на 3,5%, з Австрії - на 12,5%, навіть з Кіпру - на 16,9% (3204,9 млн.дол.США).

Отже слід зауважити, що зменшення загального обсягу залучених прямих іноземних інвестицій станом на 01.07.2014 відбулось, зокрема за рахунок курсової різниці, зменшення в економіку України загального обсягу іноземних інвестицій, в т. ч. - з Російської Федерації, а також за рахунок не відображення в загальному обсязі іноземних інвестицій, вкладених інвесторами на території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

Виходячи з вищенаведеного, системними пріоритетами економічної політики в Україні до кінця 2014 р. та період 2015-2016 рр. мають стати наступні. Перший пріоритет — розв'язання проблем із накопиченням державного боргу. Досить брати гроші в МВФ і покривати свої непослідовні дії. Другий пріоритет — підвищення інвестиційної привабливості України.

Доцільно показати реально, що зроблено для підвищення інвестиційної привабливості 91% території України, де немає воєнних дій!

Для початку потрібно відновити роботу Ради інвесторів і залучити туди реальних людей, кого турбує доля і розвиток України, а не можливість вивести кошти в офшори.

Мої пропозиції: це досягатиметься шляхом зниження ставок оподаткування, розширення сфери застосування інвестиційних податкових преференцій, надання державних гарантій, збереження стабільної частки державних інвестицій.

Уряду на найближчий період доцільно зосередитись на декількох пріоритетних напрямах інвестиційної політики, що здатні вплинути на збільшення обсягів інвестиційних ресурсів і підвищення ефективності їх використання. Зокрема: розширити обсяги і доступність кредитного забезпечення для реального сектору економіки; підвищити рівень монетизації та насиченості економіки кредитами, адекватно до грошового попиту з боку реального сектора економіки; вдосконалити механізм грошової пропозиції у напрямі активізації рефінансування комерційних банків та підвищення чутливості грошово-кредитного ринку до змін облікової ставки НБУ; забезпечити цілеспрямоване зниження процентних ставок по кредитах та формування механізмів пільгового кредитування інвестиційних проектів; розвивати пріоритетне фінансування інвестиційних проектів по схемі приватно-державне партнерств), іпотечного кредитування, мікрокредитування та кредитування аграрного сектору економіки.

Потребує урядового втручання політика удосконалення фіскального стимулювання інвестиційної діяльності. В умовах низької динаміки приватних інвестицій важливого значення набуває розширення та підвищення ефективності державного інвестування, в тому числі державного оборонного замовлення.. З метою покращення ситуації у цій сфері потрібно вжити заходів насамперед щодо посилення контролю за витрачанням бюджетних коштів, спрямованих на інвестиційні цілі, та активізації інвестиційної діяльності державних підприємств і підприємств з державною часткою.

Богдан Данилишин Богдан Данилишин , Академик НАН України
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter