ГлавнаяПолитика

​ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ»

Ми, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СИЛА І ЧЕСТЬ», прагнемо до повноцінного забезпечення економічних, безпекових, соціальних, екологічних благ для населення України. Ми вважаємо, що держава має переглянути свої пріоритети та поставити на перше місце інтереси звичайної Людини з її повсякденними сподіваннями, прагненням до стабільності та потребою у безпеці.

Ми мусимо закласти міцний фундамент реальної безпосередньої демократії в Україні, запровадивши розвиток держави за трьома ключовими принципами.

Перший – необхідними умовами для побудови справжньої демократії є поява та закріплення у країні потужного середнього класу із високим рівнем достатку та політичної культури.

Другий – політичний устрій держави повинен базуватися на безумовному розмежуванні законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, а максимум функцій держави має бути делеговано органам місцевого самоврядування.

Третій – політична стабільність в державі можлива за умови заснування декількох справжніх демократичних партій з чіткою ідеологією, прозорою структурою і відсутністю олігархічного впливу на їх формування та діяльність.

Вважаємо, що головне завдання держави – гарантувати безпеку кожному громадянину. Це і особиста безпека громадянина та його родини, продовольча і екологічна безпека, безпека суспільства і країни у цілому. Держава має гарантувати забезпечену старість, гідне медичне обслуговування, соціальне забезпечення непрацездатних громадян, матерів, що доглядають за дітьми, забезпечення житлом військовослужбовців, учасників бойових дій та військових пенсіонерів.

Основи конституційної демократії

Ми є свідомими консервативними демократами. Тверде і неухильне дотримання Конституції і законності – наш основний політичний пріоритет.

Ми пропонуємо:

 • ліквідувати конституційний конфлікт політичних інтересів між посадами Президента і Прем’єр–міністра. Повноваження Президента повинні бути обмежені і поставлені під нагляд парламенту із законодавчо визначеною прозорою процедурою його імпічменту;
 • скасувати депутатську недоторканність у нинішньому її вигляді;
 • продовження проведення адміністративно-територіальної реформи України з метою зміцнення унітарного статусу та єдності держави у поєднанні з її глибокою децентралізацією та передачею більшості внутрішніх функцій держави органам місцевого самоврядування;
 • ініціювати прийняття Закону України «Про всеукраїнський і місцеві референдуми».

Ключові елементи стратегії економічного розвитку України

Ми вважаємо, що для економічного розвитку України слід забезпечити:

 • вжиття усіх необхідних заходів із подолання бідності українців, у тому числі через подолання масової корупції, ліквідацію економічно необґрунтованих складових у тарифах;
 • демонополізацію, деолігархізацію, деофшоризацію, дерегуляцію, детінізацію економічних відносин, що матиме результатом зміцнення внутрішнього ринку, стимулювання вільної конкуренції, гарантування непорушності економічних прав і свобод;
 • ефективну систему законодавчого захисту приватної власності та підприємницької діяльності, що передбачатиме дієві правові механізми запобігання рейдерству і тиску на бізнес;
 • передумови для переходу від сировинної до постіндустріальної моделі розвитку економіки, економіки знань, що передбачатиме державну підтримку підприємств наукомісткого промислового виробництва, стимулювання венчурних та інвестиційних проектів, розвиток IT-галузі та креативних індустрій;
 • ефективну земельну реформу із впровадженням такої моделі ринку землі, яка би забезпечила рівний та конкурентний доступ до землі для всіх учасників ринку. Після належного експертного та громадського обговорення прийняти відповідне законодавство з основним акцентом на власнику землі-громадянину України, який буде працювати на своїй землі;
 • енергетичну незалежність України на базі модернізованої ядерної енергетики безпечного типу, відновлюваних та екологічно чистих джерел енергії, диверсифікації джерел постачання паливно-енергетичних ресурсів, створення прозорого ринку видобутку, транспортування та реалізації нафти і газу в Україні;
 • модернізацію і створення нової транспортної інфраструктури, включаючи сухопутний, повітряний, морський і річковий шляхи сполучення;
 • фінансову та цінову стабільність, зниження рівня бюджетного дефіциту, боргового навантаження України до економічно обґрунтованого рівня, відновлення довіри бізнесу та населення до банківської системи в цілому, відновлення кредитування.

Сектор безпеки і оборони України

Завданнями реформування сектору безпеки і оборони України мають стати:

 • запровадження реформ у Збройних Силах України із нарощуванням їх бойових та оперативних потужностей і створенням гідних умов служби й життя для військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей;
 • повернення поваги до вищої цінності нашого війська – життя і гідності військовослужбовця; викорінення корупції в оборонній сфері;
 • забезпечення зближення з НАТО, що сприятиме отриманню Плану дій щодо членства в Альянсі;
 • поступовий перехід від змішаного принципу комплектування Збройних Сил до створення професійного національного війська; створення оперативного і стратегічного резерву на базі формувань територіальної оборони.

Наступ на корупцію

Боротьба з корупцією є одним з головних завдань партії. Для її знищення необхідно забезпечити:

 • невідворотність покарання за корупційні злочини;
 • жорсткий контроль за чистотою рядів суддівського корпусу через механізми кадрового відбору та контролю за його діяльністю з боку державних та громадських антикорупційних інститутів;
 • прозорість джерел фінансування політичних партій, а також підконтрольність фінансового політичного спонсорства;
 • реалізацію відповідних змін до чинного законодавства з руйнування економічних основ корупції.

Внутрішня політика

Головними завданнями у внутрішній політиці ми бачимо:

 • забезпечити національну консолідацію суспільства та створити рівні умови для розвитку всіх національностей, що населяють Україну;
 • створити сучасне суспільне теле- і радіомовлення, незалежне від законодавчої та виконавчої гілок влади;
 • забезпечити функціонування єдиного медичного простору, як системи доступної та своєчасної, рівної та якісної медичної допомоги;
 • забезпечити державну підтримку переселенців з анексованого Криму та окупованих територій Донбасу, пільгове кредитування та врегулювання майнових відносин між фінансовими установами та цими громадянами.

Оновлення стратегії зовнішньої політики

Ми ініціюємо розробку і прийняття Стратегії зовнішньої політики із зазначенням національних інтересів держави у сучасних умовах, яка має враховувати:

 • формування дієвих механізмів повернення анексованого Криму та деокупації частини Донецької та Луганської областей шляхом дипломатичних та економічних заходів міжнародного впливу;
 • зосередження на реалізації євро- і євроатлантичного інтеграційного курсу;
 • розвиток всебічного та багаторівневого стратегічного партнерства зі США;
 • формування ефективної системи міжнародних гарантій національній безпеці, яка відповідатиме масштабам існуючих загроз;
 • формування нової концепції відносин із РФ, спрямованої на припинення бойових дій на Сході України, повернення окупованих територій, активізацію дієвих механізмів міжнародної допомоги Україні у протистоянні російській агресії;
 • формування міжнародної програми екологічного відновлення територій Донбасу, Криму та Азовського моря.

Ми дійсно віримо у те, що:

БОГ, СВОБОДА, СІМ’Я і УКРАЇНА є найвищими духовними цінностями українського народу;

КУЛЬТУРА, НАУКА, ЗЕМЛЯ та ВЛАСНІТЬ – одвічно годуватимуть Україну;

ВИБОРНІСТЬ, СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ, ЗАКОННІСТЬ і АРМІЯ – завжди захищатимуть права українців на життя, свободу і щастя та боронитимуть соборність і незалежність Держави.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter