ГоловнаПолітика

Законопроєкт про децентралізацію: громади, округи, префекти

Робоча група з підготовки змін до Конституції в комісії при президентові напрацювала законопроєкт щодо децентралізації. В проєкті змін до Основного закону пропонується запровадити інститут префектів та змінити адміністративно-територіальний устрій. LB.ua отримав для ознайомлення цей законопроєкт.

Перше засідання комісії з питань правової реформи
Фото: president.gov.ua
Перше засідання комісії з питань правової реформи

Проєкт закону був переданий Комісії з питань правової реформи, яка повинна його затвердити, потім передати президенту і тоді парламенту. А тому не виключено, що в законопроєкт можуть вносити зміни на кожному з цих етапів.

У законопроєкті, підготовленому робочою групою, йдеться про зміну адміністративно-територіального устрою. Зокрема, пропонується запровадити наступний перелік: громада, округ, область, Автономна Республіка Крим. 

Територію України складатимуть громади. У перехідних положеннях до цього проєкту закону йдеться, що «одне або декілька поселень (сіл, селищ, міст) з прилеглими територіями набувають статусу громади на підставі закону».

Громада є первинною одиницею у системі адміністративно-територіального устрою і юридичною особою, йдеться в проекті. Декілька суміжних громад становитимуть округ.

Порядок утворення, ліквідації, зміни меж, найменування громад та поселень визначатиметься іншим законом, з урахуванням думки мешканців. 

Пропонується, що громада здійснюватиме місцеве самоврядування безпосередньо шляхом виборів, місцевих референдумів, місцевих ініціатив та в інших формах, визначених іншим законом.

Правовий статус міста Києва як столиці України у системі адміністративно-територіального устрою України визначатиметься також окремим законом.

В законопроекті передбачено також утворення представницьких і виконавчих органів місцевого самоврядування. 

«Окружна, обласна рада громад, їх виконавчі комітети є органами місцевого самоврядування, що відповідно представляють і реалізують спільні інтереси громад округу, області. Окружна рада громад, обласна рада громад призначає і звільняє голову виконавчого комітету ради і за його поданням формує склад цього органу», - йдеться в проєкті.

Руслан Рябошапка і Михайло Буроменський - співголови Комісії з питань правової реформи
Фото: president.gov.ua
Руслан Рябошапка і Михайло Буроменський - співголови Комісії з питань правової реформи

Термін повноважень голови громади, депутатів ради громади, окружної і обласної рад громад, обраних на чергових виборах, згідно з проектом змін, становитиме чотири роки.

Передбачається новий порядок формування обласних рад громад шляхом обрання депутатів окружних і обласних рад радами громад із числа депутатів рад громад. Обрання голови окружної і обласної ради громад (у випадку ухвалення цього проекту закону) відбуватиметься на основі ротації. При цьому строк повноважень голови окружної і обласної ради становитиме один рік.

Голова громади, депутати ради громади, окружної, обласної ради громад не можуть мати іншого представницького мандата. Інші вимоги щодо несумісності їх мандата визначатимуться іншим законом.

В проєкті закону до змін в Конституцію закріплюється матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування. Зокрема визначається, що такою основою є земля, рухоме і нерухоме майно, природні ресурси, інші об’єкти, що є у комунальній власності громади; об'єкти спільної власності громад, що перебувають в управлінні окружних, обласних рад громад; місцеві податки і збори та інші доходи місцевих бюджетів.

Йдеться, що об'єкти спільної власності громад перебуватимуть в управлінні окружної чи обласної ради громад та утримуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету.

При цьому пропонується визначити, що держава забезпечує «сумірність фінансових ресурсів та обсягу повноважень органів місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України», а зміна компетенції органу місцевого самоврядування здійснюватиметься з одночасними відповідними змінами у розподілі фінансових ресурсів.

Громади можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби.

Фото: Макс Требухов

Повноваження між органами місцевого самоврядування громад, округів, областей визначається законом на основі принципу субсидіарності.

Питання організації управління районами в містах належить до компетенції рад відповідних громад.

Проект закону пропонує запровадити інститут префектів. Передбачено, що його призначатиме на посаду та звільнятиме президент за поданням Кабінету Міністрів.

До повноважень префекта належатиме:

  1. здійснення адміністративного нагляду за додержанням органами місцевого самоврядування Конституції і законів України;

  2.  координація діяльності територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та здійснення адміністративного нагляду за додержанням ними Конституції та законів України;

  3.  спрямування і координація діяльності територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, забезпечення їх взаємодії з органами місцевого самоврядування в умовах воєнного або надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації;

  4.  внесення президенту подання про зупинення дії ухваленого радою, головою громади, виконавчим органом громади, окружною, обласною радою громад, їх виконавчими комітетами акта, що не відповідає Конституції та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи національній безпеці;

  5. інші повноваження, визначені законами. 

Зокрема, префект матиме право зупинити дію актів місцевого самоврядування у випадку їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду.

У такому разі президент за поданням префекта призупиняє дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного Суду, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради громад та призначає тимчасового державного уповноваженого.

КС розглядатиме таке звернення президента не довше семи календарних днів.

Якщо КС визнає акт голови громади, ради громади, окружної, обласної ради таким, що не відповідають Конституції, Верховна Рада за поданням президента достроково припиняє їхні повноваження та призначає позачергові вибори.

У перехідних положеннях законопроекту йдеться, що вперше президент за поданням Кабміну призначатиме префектів після створення відповідними окружними, обласними радами громад виконавчих комітетів, але не пізніше 1 березня 2021 року. Перші вибори до рад громад, голів громад відбудуться протягом 70 днів після набрання чинності закону, яким встановлюється адміністративно-територіальний устрій.

Вікторія МатолаВікторія Матола, журналістка
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram