Що державі робити із своїми підприємствами

Сьогодні вступає в дію Закон України "Про приватизацію державного та комунального майна", покликаний пришвидшити продаж державних підприємств. Але чи потрібно їх приватизувати? Експерта підтримка приватизації одностайна. Але українці ставляться до приватизації не завжди прихильно, 47% українців не знають про реформу. Центр економічної стратегії започаткував серію аналітичних записок, присвячену питанням державних підприємств та їх приватизації. Перша з них присвячена аналізу їх прибутковості порівняно із приватними.

У 2016 році в Україні діяло 3444 державних підприємства. Водночас у Польщі їх лише 326. Чи є виправданим володіння українською державою такою великою кількістю державних підприємств?

Держава може володіти підприємствами з двома основними цілями. Перша, фінансова, пов’язана із отриманням прибутку на вкладений капітал, друга – це виконання певної соціальної місії.

Якщо держава володіє підприємствами з метою отримання прибутку, то норма прибутковості має бути не нижче від тієї, яку генерують приватні підприємства. В нашому дослідженні ми перевірили, чи є прибутковість державних підприємств нижчою за прибутковість приватних.

Для побудови моделі за приклад ми використовували методологію дослідження Європейської комісії «Державні підприємства в ЄС: вивчені уроки та шляхи руху вперед у посткризовому контексті».

Відповідно до результатів аналізу, в Україні державні підприємства, за інших рівних умов, мають меншу на 2,9 відсоткових пункти прибутковість, ніж приватні. Якщо, базуючись на результатах нашого аналізу, припустити, що кожне з державних підприємств у 2016 році недоотримало 2,9 в.п. прибутку, то це означатиме, що держава як власник недоотримала приблизно 4,93 млрд грн лише за один рік.

Водночас такий ефект, хоча й є статистично значущим, є набагато меншим за аналогічні ефекти у різних галузях в Європейському Союзі: від 8 до 32 відсоткових пунктів. Це може пояснюватися методологічними розбіжностями, а також тим, що в Україні приватні підприємства приховують доходи від оподаткування, натомість державні підприємства не мають стимулів до цього.

Наступним кроком аналізу ЦЕС запланував дослідження прибутковості конкретних підприємств та виявлення того, чи створює кожне окреме підприємство унікальну суспільну користь, яка не створюється приватними підприємствами. Якщо підприємство менш прибуткове, ніж приватні, та не створює унікальної суспільної користі, його потрібно приватизувати. Опис суспільної користі, за її наявності, має бути зафіксований у політиці власності держави щодо підприємств загалом та щодо кожного окремо.

В нашому наступному дослідженні, присвяченому тематиці державних підприємств, ми плануємо дослідити, якою може бути відповідь на питання, навіщо держава Україна володіє підприємствами, окрім отримання прибутку.

Дмитро Яблоновський Дмитро Яблоновський , Заступник виконавчого директора Центру економічної стратегії
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter