ГлавнаяОбществоЖизнь

Табачник отменил госэкзамен по украинскому языку для бакалавров

Министр образования Дмитрий Табачник отменил государственный экзамен по украинскому языку для бакалавров в высшей школе.

Согласно приказу министра, соответствующие изменения вносятся в приказ Минобразования «Об организации изучения гуманитарных дисциплин по свободному выбору студента».

Согласно документу, министр принял такое решение, «учитывая предложения вузов и с целью оптимизации финансовых расходов высших учебных заведений при организации государственной аттестации».

Приводим текст данного приказа:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Від 29.03.2010 № 259

Про внесення змін до наказів МОН від 09.07.2009 № 642 та від 21.12.2009 № 1150

Враховуючи пропозиції вищих навчальних закладів та з метою оптимізації фінансових витрат вищих навчальних закладів при організації державної атестації

Н А К А З У Ю :

1. Внести зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 № 642 «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента», виклавши пункт 1.2 наказу у такій редакції:

«1.2. Проводити підсумковий контроль з нормативних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки у формі екзамену.»

2. Внести зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2009 № 1150 «Про затвердження програм навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»:

2.1. У Додатку № 1 (Навчальна програма дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста) в описі навчальної дисципліни, слова «вид контролю: державний екзамен» замінити на «вид контролю: екзамен».

2.2. У Додатку № 2 (Навчальна програма дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра) в описі навчальної дисципліни, «Вид контролю: залік (3-й семестр), екзамен (4-й семестр), залік, курсова робота (5-й семестр), державний екзамен» замінити на «Вид контролю: залік (3-й семестр), залік (4-й семестр), екзамен (5-й семестр)».

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Суліму Є.М.

Міністр Д.В. Табачник

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter