Бабин Борис Владимирович

Постоянный Представитель Президента Украины в АР Крым

Бабин Борис Владимирович

Образование

Родился 12 марта 1981, в Евпатории, Крым.

Заведовал кафедрой административного и уголовного права Одесской национальной морской академии, профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения Международного гуманитарного университета (с 2016 года).

Эксперт Украинского морского независимого профсоюза, Крымскотатарского ресурсного центра, Фонда исследования и поддержки коренных народов Крыма, эксперт ad hoc ОБСЕ, Совета Европы и Minority Rights Group International.

Правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека (06.2015 -12.2015).

Заведующий сектором Института законодательства Верховной Рады Украины.

Согласно Указу Президента Украины Петра Порошенко от 17 августа 2017 года №220/2017 Бабин назначен Постоянным Представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Автор научных трудов

  • Конституційно-правовий статус корінних народів України: дис… канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бабін Борис Володимирович ; Донецький юридичний ін-т МВС України при Донецькому національному ун-ті.
  • Основи програмно-управлінської діяльності в Україні: навч.-метод. рек. для студ., курсантів та слухачів / Б. В. Бабін, В. О. Кроленко ; Донецький юридичний ін-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ. Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності.
  • Впровадження Болонського процесу у вищій школі України — проблеми і перспективи: міжнародні програми та національний досвід / Б. В. Бабін [и др.] ; Донецький юридичний ін-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ ім. Е. О. Дидоренка. — Донецьк
  • Державні цільові програми — організаційно-правові засади розроблення, затвердження та виконання/ Б. В. Бабін, В. О. Кроленко ; Донецький юридичний ін-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ. — Донецьк
  • Судові та правоохоронні органи України: навч.-метод. посіб. з курсу (за кредитно-модульною системою) / Б. В. Бабін [и др.] ; Донецький юридичний ін-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ. Кафедра конституційного та міжнародного права. — Донецьк
  • Правове програмне забезпечення розвитку Автономної Республіки Крим: кол. моногр. / Б. В. Бабін, В. О. Кроленко, О. Ю. Іваницький. — О. : Фенікс, 2011
  • Програмне регулювання у сучасному міжнародному праві: еволюція, форми та механізми реалізації: монографія / Б. В. Бабін ; за заг. ред. проф. Баймуратова Михайла Олександровича. — О. : Фенікс, 2012. — 452 с. — Бібліогр.
  • Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право: Монографія/ співавтор 2014

Ссылки

30.08.2018