Кармаза Олександра Олександрівна

Член Центральної виборчої комісії

Кармаза Олександра Олександрівна

Місце народження

Народилася 08 листопада 1972 року в селі Вишеньки Бориспільського району Київської області.

Освіта

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка – правознавство, спеціаліст права (2000), Київське міське педагогічне училище № 3 – вчитель початкових класів (1991).

Наукове звання: кандидат юридичних наук (2006 р.), доктор юридичних наук (2014 р.).

Вчене звання: доцент (2012 р.), професор (2018 р.).

Кар’єра

Із 2019 року до цього часу – член Центральної виборчої комісії.

У 2003-2019 роках – старший консультант, головний консультант Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України.

У 1998-2003 роках – помічник-консультант народних депутатів України (на постійній основі, Апарат Верховної Ради України).

У 1996-1998 роках – слідчий слідчого відділу Радянського РУ ГУ МВС України в м. Києві.

У 1991-1996 роках – вчитель початкових класів Гнідинської середньої школи Бориспільського району Київської області.

Трудовий стаж у сфері права – понад 24 роки.

Науково-викладацька діяльність

З 2021 року до цього часу – професор кафедри приватного, публічного права та предиктивного правосуддя Університету штучного інтелекту та цифровізації.

У 2021 році – головний науковий співробітник відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України.

У 2020-2021 роках – професор кафедри цивільного процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2016 року до цього часу – викладач Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2016-2019 роках – професор кафедри приватно-правових дисциплін Університету сучасних знань.

У 2016 році – професор кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Київського національного торговельно-економічного університету.

У 2006-2016 роках – викладач, доцент, професор кафедри цивільного права і процесу Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

У 2010-2015 роках – доцент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

В Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 2006 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Спадкування у сучасному міжнародному приватному праві», 2014 року – докторську дисертацію на тему: «Концепції охорони та захисту житлових прав в цивілістичному процесі».

Наукова та громадська діяльність

Член редакційних колегій наукового журналу «Приватне та публічне право» та збірника наукових праць «Держава і право».

Член громадської організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».

Член спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук в Університеті Короля Данила Галицького та в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Під керівництвом Кармази О. О. захищено 2 докторські дисертації та 4 кандидатські дисертації у галузі права. Здійснює наукове керівництво.

Автор, співавтор понад 200 науково-методичних та наукових публікацій, зокрема 10 монографій, понад 170 наукових статей у фахових виданнях України та виданнях, включених в бази Scopus та Web of Science.

Позапартійна. Представницького мандату не має.

Посилання

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0

https://www.cvk.gov.ua/sklad_cvk/karmaza-oleksandra-oleksandrivna.html

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194832543

https://scholar.google.com/citations?user=z-3aGGUAAAAJ&hl=uk

https://ai-university.com.ua/karmaza_oleksandra

https://www.facebook.com/profile.php?id=100038396766015

http://www.vru.gov.ua/author/121

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/5/3.pdf

http://jes.nuoua.od.ua/archive/3_2020/21.pdf

12.10.2021